Inventarisatie homo-emancipatiebeleid

Als lid van de Werkgroep i.o. Politiek (WIP) van COC Leiden was ik samen met de andere leden bezig met onderzoek en actie tot verbetering van het homo-emancipatiebeleid van de Gemeente Leiden.


Inventarisatie kunst en cultuur

In voorbereiding van een cultuurscout deed ik als medewerker van Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur een inventarisatie naar kunst en cultuur in Hoek van Holland.


Interviews oud-kunststudenten

Voor het onderwijskundig bureau nam ik interviews af met oudstudenten van de AKI, Enschede in het kader van de zelfevaluatie van de school. Verslaglegging was schriftelijk.


One story out of many

Voor mijn MA Fine Art schreef ik een these over of het labelen van kunst als lesbisch, stereotype manieren van kijken naar kunst, kan ondermijnen of duidelijk kan maken dat er niet zo iets bestaat als een 'neutrale' of 'objectieve' manier van kijken.