If I was a painter, I would be painting short storiesIn een café in de studentenwijk van Rome werden tekeningen van mij doorgegeven. Instructies hiervoor waren te lezen op de tekeningen, alsmede het verhaal waarom deze happening plaatsvond. Curator van deze performance was Francesco Ventrella.


Riley Martin, I presumeIn deze performance stelden Mirjam Zweers en ik de fictieve kunstenaar Martin Riley / Riley Martin voor aan het publiek aan de hand van stereotyperingen, een monoloog en een dialoog. We droegen beide een blouse met op de achterkant de tekst 'I shot Andy Warhol'.


BouquetreeksromanceIn Stedelijk museum De Lakenhal haalde ik bladzijden los van bouquetreeksromannetjes, veranderde ik met een rode pen hij/hem naar zij/haar en vice versa en naaide ik de bladzijden aan elkaar. Bezoekers konden het nieuwe verhaal lezen of vragen aan mij stellen.


One night standTijdens een avondopening van een tentoonstelling naaide ik met de hulp van Carla Cruz de tekst 'You make me feel like a natural woman' aan elkaar. Het resultaat van de performance was als installatie onderdeel van de tentoonstelling.