A Room with a Lesbian ViewIn deze presentatie lees ik o.a. de opschriften van 60 schilderingen in chronologische volgorde voor, terwijl de schilderingen in een andere volgorde worden geprojecteerd. Door de constante herhaling van dezelfde tekst verandert voor de toeschouwer zijn/haar associatie met het beeld, de kerk. Ik hield deze presentatie of gebruikte elementen ervan in Hamburg, Nijmegen, Den Haag en Wenen.


Kunst en archeologieDoor middel van tekeningen, citaten, bewerkingen van citaten en cartoon hield ik een presentatie over mijn artistieke strategie van het vertellen van verhalen op de workshop over kunst en archeologie die ik samen met een archeoloog organiseerde.


Wmo-conferentie GroenLinksOp een Wmo-conferentie van GroenLinks gaf ik namens RozeLinks een korte introductie over seksueel diversiteitbeleid aan de hand van cartoons.