<< HOME
Patricia's cartoons >>
Patricia's short stories >>

CONTACT: a_room@suzannevanrossenberg.nl
 
BACK to drawings >>
INFO    

Nederlands

Ik maak tekeningen en schilderingen van de Hooglandse Kerk, het uitzicht vanuit mijn woning in Leiden. Reflectie op kunst, werk, dagelijks leven en vriendschappen leidt tot het oppakken van een potlood of penceel om de (denk)ruimte vast te leggen tussen de kerk en mij, de kunstenaar.

Met de eerste serie van 93 tekeningen en schilderingen van de kerk behaalde ik in 2004 cum laude mijn graad MA Fine Art aan het Piet Zwart Institute in Rotterdam. Het werk werd basis voor tentoonstellingen (Tent., Kaus Australis, Scheltemacomplex, MMKA e.a.) en lezingen (universiteiten in Hamburg, Nijmegen en Leiden, VBKÖ Wien e.a.).

Het werk en de titel van het werk ‘A Room with a Lesbian View’ roept bij sommige mensen vragen op en bij andere mensen niet. Eigenlijk heb ik nooit de reacties van mensen weten te voorspellen, zowel binnen als buiten de kunstwereld niet. Een groep scholieren luisterde aandachtig naar mijn uitleg van het werk en het deed hun hersenen kraken. De oma van een vriendin, zelf amateur-schilder, vindt het mooi. Eenmaal vernam ik van een schilder dat hij mijn tekeningen en schilderingen geen kunst vond. Soms zijn vrouwenkunstenaars en -curators extra kritisch over het feit dat ik een kerk dominant laat zijn in mijn werk. Sommige kunstenaars en curators vinden mijn werk uniek en waardevol. Meestal worden dat vriendschappen.

In de verschillende reacties staat één ding voorop: het werk geeft aanleiding voor discussie, gesprek en nieuwe verhalen over kunst(geschiedenis), kunstcriteria, de positie van de toeschouwer, de rol van kunst in de maatschappij en kunsteconomie. Zonder dat zou kunst, zowel goede als slechte, überhaupt niet bestaan.

Meer achtergrond bij het werk vind je hier:
http://www.suzannevanrossenberg.nl/aroomwithalesbianview.html

Meer over mij, de kunstenaar vind je hier:
http://www.suzannevanrossenberg.nl/over.html

 

 

English

I draw and paint the Hooglandse Kerk, a gothic church, which is my view from my apartment in Leiden. Reflection on art, work, daily life and friendships make me take a pencil or brush and record the space between the church and me, the author.

In 2004 the first series of 93 drawings and paintings was part of my graduation at the Piet Zwart Institute in Rotterdam from which I received the degree MA Fine Art with honours. The work became the basis for exhibitions (Tent., Kaus Australis, Scheltemacomplex, MMKA e.a.) and lectures (universities in Hamburg, Nijmegen en Leiden, VBKÖ Wien e.a.).

Some people find the series and its title, A Room with a Lesbian View, questionable; others not. I have never been able to predict people’s reactions both inside and outside the art world. Once a group of school pupils listened carefully to the story behind the work and found it very interesting. De grandmother of a friend of mine, an amateur painter herself, likes it a lot. One time I heard a painter saying he didn’t think the drawings and paintings art. Sometimes women artists en curators are especially critical towards the dominancy of the church in the body of work. There are also artists and curators who consider my work unique and valuable. Usually we become friends.

Looking beyond the different reactions towards the work, the most important thing is that discussion is provoked. The work leads to conversations and new stories about art (history), art criteria, the position of the viewer, the role of art in society and art economy. Without these discussions art, both good and bad, would not exist at all.

Find more background to A Room with a Lesbian View here:
http://www.suzannevanrossenberg.nl/aroomwithalesbianview.html

Find more about me, the author, here (in Dutch only, sorry!!):
http://www.suzannevanrossenberg.nl/over.html